เมนู ช่วยหลือ
1. การช่วยเหลือ HIP Time 2011
     คือ เมนูการบันทึกเวลา เป็น คู่มือการใช้งานของโปรแกรม HIP TIME 2011 โดยการเลือกเมนูดังนี้
     แล้วจะปรากฏหน้าต่างดังนี้ คู่มือการใช้งานของเครื่องบันทึกเวลา ที่ติดไปกับตัวโปรแกรมเองซึ่งเป็นอีกทางเลือกในการศึกษาวิธีการใช้งานได้ง่าย
2. เกี่ยวกับโปรกรม
     คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตซอฟแวร์ และข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของตัวซอฟแวร์
    แล้วจะปรากฏหน้าต่างเวอร์ชั่นของ ซอฟแวร์